Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

Zarząd:

  dr inż. Tomasz Hebda

    - Przewodniczący e-mail

  dr hab. inż. Barbara Krzysztofik, prof. UR

    - Wiceprzewodnicząca

  dr inż.  Sławomir Francik

    - Sekretarz

  dr inż. Krzysztof Mudryk

    - Skarbnik

  prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska

    - Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna:

  prof. dr hab. Bogusław Cieślikowski

    - Przewodniczący

  dr hab. Bogusława Łapczyńska-Kordon

 

  dr hab. Paweł Kiełbasa