Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

Zarząd:

  prof. dr hab. Stanisław Pietruszewski

    - Przewodniczący e-mail

  dr hab. Rafał Nadulski, prof. UP

    - Wiceprzewodniczący

  dr inż. Mariusz Szymanek

    - Sekretarz

  dr Agata Dziwulska

    - Skarbnik

  prof. dr hab. Maria Mikos-Bielak

    - Członek Zarządu

  dr inż. Andrzej Sumorek

    - Członek Zarządu

  dr inż. Mateusz Stasiak

    - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  dr inż. Beata Ślaska-Grzywna

    - Przewodnicząca

  dr inż. Dariusz Dziki

 

  dr inż Robert Rusinek