Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

Zarząd:

  dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM

    - Przewodniczący e-mail

  dr hab. inż. Dariusz Choszcz, prof. UWM

    - Wiceprzewodniczący

  dr inż. Stefan Mańkowski

    - Sekretarz

  dr inż. Olga Duber-Skwarska

    - Skarbnik

  prof. dr hab. inż. Józef Fornal

    - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

  dr hab. inż. Jacek Bieranowski, prof. UWM

    - Przewodniczący

  dr inż. Andrzej Anders