Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

Zarząd:
dr hab. Ryszard Rezler - Przewodniczący
dr hab. Hanna Maria Baranowska    - Wiceprzewodniczący
dr inż. Marek Urbaniak - Sekretarz
mgr inż. Katarzyna Pers - Skarbnik
dr inż. Agnieszka Makowska - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska    – członek Komisji Rewizyjnej
mgr inż. Łukasz Masewicz – członek Komisji Rewizyjnej
dr inż. Bogdan Chojnicki – członek Komisji Rewizyjnej


Członkowie Oddziału:
Stopień / tytuł Imię Nazwisko e-mail
dr Hanna Baranowska hmbar@up.poznan.pl
dr inż. Maciej Bosiacki mbos@up.poznan.pl
mgr inż. Bogdan Chojnicki chojnick@up.poznan.pl
prof. dr hab. Jerzy Cierniewski ciernje@amu.edu.pl
dr inż. Piotr Gajewski gajewski@up.poznan.pl
prof. dr hab. Mirosława Gilewska
doc. dr hab. Stanisław Jeżowski ajez@igr.poznan.pl
dr inż. Damian Piotr    Józefczyk dampoz@wp.pl
dr inż. Zbigniew Kaczmarek kazbig42@up.poznan.pl
prof. dr hab. Andrzej Kędziora kedan@man.poznan.pl
dr Jacek Leśny jlesny@up.poznan.pl
dr Marcin Lipski
dr inż. Agnieszka Makowska lagmak@au.poznan.pl
dr hab. Ewa Miedziejko emiedz@man.poznan.pl
prof. dr hab. Andrzej Mocek moceka@up.poznan.pl
doc. dr hab. Jan Olejniczak
prof. dr hab. Janusz Olejnik olejnikj@up.poznan.pl
prof. dr hab. Wojciech Owczarzak wojow@up.poznan.pl
dr Dorota Piasecka-Kwiatkowska     dorotapk@up.poznan.pl
dr hab. Ryszard Rezler rezler@up.poznan.pl
doc. dr hab. Wojciech Rybiński wryb@igr.poznan.pl
dr hab. Marek Stuczyński
mgr Stanisław Tuchołka
mgr inż. Marek Urbaniak urbaniak@up.poznan.pl
dr Tadeusz Wałkowski twalk@nico.ihar.poznan.pl
prof. dr hab. Alojzy Woś alwos@amu.edu.pl