Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

Zarząd:

  dr hab. inż. Czesław Puchalski, prof. UR

    - Przewodniczący e-mail

  Prof. dr hab. inż. Stanisław Sosnowski

    - Wiceprzewodniczący

  dr inż. Piotr Kuźniar

    - Sekretarz

  dr inż. Józef Gorzelany

    - Skarbnik

  prof. dr hab. Janina Kaniuczak
   dr hab. Adam Kuczyński, prof. UR
   dr hab. Marian Kuźma, prof. UR

    - Członkowie Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

  dr Jadwiga Stanek-Tarkowska

    - Przewodnicząca

  dr Jan Gąsior

   

  dr inż. Edmund Hajduk

   

  dr inż. Grzegorz Zaguła