Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

Zarząd:

  prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz

    - Przewodniczący e-mail

  dr hab. inż. Piotr Kostencki

    - Wiceprzewodniczący

  dr Lilla Mielnik

    - Sekretarz

  dr inż. Marek Śnieg

    - Skarbnik

  dr inż. Romualda Bejger

    - Członek Zarządu

 

  dr hab. inż. Dariusz Błażejczak

    - Członek Zarządu

 

  dr inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz

    - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

  prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka

    - Przewodnicząca

  dr inż. Wiesław Janicki

   

  dr inż. Renata Matuszak

 
Sprawozdanie
z działalności Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego
za lata 2013÷IX 2015