Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

Zarząd:

  prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert - Przewodnicząca e-mail

  dr inż. Ryszard Oleszczuk - Wiceprzewodniczący
  dr inż. Ewa Jakubczyk - Sekretarz
  dr inż. Ewa Czarniecka-Skubina - Skarbnik
  dr inż. Dorota Nowak - Członkowie Zarządu
  dr inż. Krzysztof Górnicki

Komisja Rewizyjna:

  prof. dr hab. Agnieszka Kaleta - Przewodnicząca
  dr Małgorzata Rochalska