Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

Zarząd:

  dr hab. inż. Deta Łuczycka

    - Przewodnicząca e-mail

  prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek

    - Wiceprzewodniczacy

  dr hab. inż. Bogdan Stępień

    - Sekretarz

  dr inż. Gabriel Czachor

    - Skarbnik

  prof. dr hab. inż. Zygmunt Owsiak

    - Członkowie Zarządu

  dr inż. Małgorzata Biniak-Pieróg

  dr inż. Krzysztof Lejman

 

Komisja Rewizyjna:
  dr hab. inż. Franciszek Molendowski

    - Przewodniczący

  dr hab. inż. Hanna Szajner
  dr hab. inż. Jerzy Bohdziewicz

   Członkowie Oddziału:
Tytuł Imię Nazwisko e-mail
prof. dr hab. inż. Jan Banasiak jan.banasiak@up.wroc.pl
dr inż. Jan Bernat jan.bernat@upwr.edu.pl
prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek jerzy.bieniek@up.wroc.pl
dr inż. Małgorzata Biniak-Pieróg malgorzata.biniak-pierog@upwr.edu.pl
dr hab. inż. Jerzy Bohdziewicz jerzy.bohdziewicz@up.wroc.pl
dr inż. Gabriel Czachor gabriel.czachor@upwr.edu.pl
dr hab. inż., prof. PW Jerzy Detyna jerzy.detyna@up.wroc.pl
prof. dr hab. inż. Danuta Drozd danuta.drozd@up.wroc.pl
mgr inż. Karolina Falińska
prof. dr hab. inż. Adam Figiel adam.figiel@upwr.edu.pl
dr hab. inż. Grzegorz Janik grzegorz.janik@upwr.edu.pl
dr inż. Piotr Komarnicki piotr.komarnicki@upwr.edu.pl
dr inż. Barbara Kram kram@imr.up.wroc.pl
dr inż. Aleksander Krzyś aleksander.krzys@upwr.edu.pl
dr inż. Krzysztof Lejman krzysztof.lejman@upwr.edu.pl
dr hab. inż. Deta Agata Łuczycka, deta.luczycka@up.wroc.pl
prof. dr hab. Franciszek Molendowski franciszek.molendowski@up.wroc.pl
prof. dr hab. inż. Zygmunt Owsiak zygmund.owsiak@up.wroc.pl
dr inż. Marta Pasławska marta.paslawska@upwr.edu.pl
prof. dr hab. inż. Stanisław Peroń stanislaw.peron@up.wroc.pl
prof. dr hab. inż. Leszek Romański leszek.romanski@up.wroc.pl
dr inż. Danuta Skalska
dr hab. inż. Bogdan Stępień bogdan.stepien@up.wroc.pl
prof. dr hab. Roman Stopa roman.stopa@up.wroc.pl
dr hab. inż. Hanna Szajsner hanna.szajsner@up.wroc.pl
dr hab. inż., prof. UP Marian Szarycz marian.szarycz@up.wroc.pl
dr hab. inż., prof. UP Wiesław Szulczewski wieslaw.szulczewski@up.wroc.pl
prof. dr hab. inż. Marian Wiercioch marian.wiercioch@up.wroc.pl
dr hab. inż., prof. UP Andrzej Żyromski andrzej.zyromski@up.wroc.pl


II Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku — problemy i wyzwania"
28-29 marca 2017 roku
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne "Krzyżowa"