Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego


Zarząd:

  dr hab. inż. Deta Łuczycka

    - Przewodnicząca e-mail

  prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek

    - Wiceprzewodniczacy

  dr hab. inż. Bogdan Stępień

    - Sekretarz

  dr inż. Gabriel Czachor

    - Skarbnik

  prof. dr hab. inż. Zygmunt Owsiak

    - Członkowie Zarządu

  dr inż. Małgorzata Biniak-Pieróg

  dr inż. Krzysztof Lejman

 

Komisja Rewizyjna:

  dr hab. inż. Franciszek Molendowski

    - Przewodniczący

  dr hab. inż. Hanna Szajner
  dr hab. inż. Jerzy Bohdziewicz

   

II Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku — problemy i wyzwania"
28-29 marca 2017 roku
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne "Krzyżowa"