Od 1997 roku Towarzystwo systematycznie wydaje Biuletyn Informacyjny, który obecnie osiągnął nakład 380 egzemplarzy, i ukazuje się dwa razy do roku. Oprócz aspektów integrujących członków PTA, staramy się zamieszczać informacje, które mogą być przydatne czytelnikom także w pracy naukowej.

Zwracamy się do osób, które miały lub mają kontakt z agrofizyką, aby podzieliły się na łamach Biuletynu swoimi uwagami, spostrzeżeniami i doświadczeniami, a także osiągnięciami naukowymi. Informujemy o konferencjach i zjazdach, zamieszczając również sprawozdania merytoryczne z tych imprez naukowych. Eksponowane są awanse naukowe członków PTA oraz nazwiska nowo - wstępujących. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu niektórych środowisk na aktualne informacje bibliograficzne z zakresu badań agrofizycznych, Redakcja Biuletynu rozpoczęła prezentację dorobku naukowego członków naszego Towarzystwa, publikując wykazy oryginalnych, recenzowanych prac od 1996 roku. Zamieszczamy też różne informacje bieżące, które mogą zainteresować członków i sympatyków PTA. Według opinii wielu członków, Biuletyn nasz oceniany jest wysoko.

Materiały do Biuletynu prosimy przesyłać na adres Towarzystwa.

Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Zarząd Główny

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

tel. (81) 744-50-61, fax (81) 744-50-67

dr Wanda Woźniak

lub

e-mail: w.wozniak@ipan.lublin.pl