Poniżej możesz pobrać plik z Deklaracją Członkowską:

W formacie
Word for Windows 97

(27,5 kB)
W formacie
Acrobat Reader 4

(89,1 kB)

Deklaracja Członkowstwa Zagranicznego
W formacie
Word for Windows 97

(27,5 kB)