Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański Jr.
Prezesem Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego


      Informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTA wybrało prof. Bohdana Dobrzańskiego na Prezesa Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego. Zebranie odbyło się w Lublinie w dniu 5 czerwca 2013 r. Wyboru Prezesa dokonano jednomyślnie.
      Prof. Bohdan Dobrzański Jr. jest długoletnim członkiem i jednym z założycieli Towarzystwa. Prof. Dobrzański jest kierownikiem Katedry Sadownictwa na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz pracownikiem Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Prof. Dobrzański jest Przewodniczącym Komitetu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk.


   Dr hab. inż. Sławomir Bakier – członkiem Sądu Koleżeńskiego
      W związku z wyborem Prof. Bohdana Dobrzańskiego na Prezesa PTA, Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów przeprowadziło wybory uzupełniające do Sądu Koleżeńskiego. Dr hab. inż. Sławomir Bakier został wybrany jednomyślnie na członka Sądu.
      Dr hab. inż. Sławomir Bakier jest pracownikiem Zakładu Techniki Rolno-Spożywczej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Adres pocztowy:

 

POLSKIE TOWARZYSTWO AGROFIZYCZNE
Ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin 27

 

e-mail:

b.dobrzanski@ipan.lublin.pl

- Prezes

 

 

pta@ipan.lublin.pl

- Wydawnictwo

 


Tel.: (0-81) 744-50-61
Fax: (0-81) 744-50-67

 


Konto: BGK Oddział Lublin - 23 1130 1206 0028 9162 1520 0001

NIP 946-201-50-12