Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego


Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego