Składki członkowskie

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Delegatów PTA z dniem 1 stycznia 2001 roku obowiązuje składka członkowska w wysokości

25 zł rocznie

Do 50% zniżki są upoważnieni emeryci i studenci.

Składkę można wpłacać jak dotychczas na nasze konto:

BGK Oddział Lublin nr: 23 1130 1206 0028 9162 1520 0001

lub u księgowej - p. Grażyny Muszyńskiej
w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie, ul. Do
świadczalna 4.