ZARZĄD GŁÓWNY

prof. dr hab. Bohdan Dobrzański jr. - Prezes, (IA PAN Lublin)
prof. dr hab. Zbigniew Ślipek - Wiceprezes, (UR Kraków)
prof. dr hab. Janusz Laskowski - Wiceprezes, (UP Lublin)
prof. dr hab. inż. Teresa Włodarczyk - Sekr. Generalny, (IA PAN Lublin)
dr hab. inż Jerzy Rejman, prof. IA PAN - Skarbnik, (IA PAN Lublin)
prof. dr hab. Jerzy Bieniek - Członek Zarządu, (UP Wrocław)
prof. dr hab. Ryszard Siuda - Członek Zarządu, (UT-P Bydgoszcz)